Salg af produkter

KomTek sælger forskellige produkter til jordforbedring, biopulp til forgasning i biogasanlæg og biobrændsel til fyring i kraftvarmeværker.


Billeder af færdigvarer