Salg af Ecogi-anlæg

IMG_0326.JPG

KomTek har udviklet teknologien Ecogi, som raffinerer kildesorteret dagrenovation og datooverskredne/kasserede emballerede fødevarer. Først til ren biopulp til biogasproduktion – dernæst til gødning i landbruget.

Besøg Ecogi.dk