Vækstjord

KomTek sælger forskellige jordblandinger, hver især med sit specifikke jordforbedrende formål. Her er et udsnit af KomTeks sortiment:

  • Parkkompost
  • Biotop Sport
  • Biokompost
  • Landbrugskompost
  • Etc.

For yderligere info og varedeklarationer kontakt Hans Peter Fyhn på 22 22 25 42 eller e-mail hp@komtek.dk