Biobrændsel

Biobrændsel består af knust/findelt sorteret træ og fremstilles af rødder og grene fra have/park affald.

Have/park affaldet sorteres i forskellige fraktioner, og biobrændslet hører ind under CO2 neutralt brændsel.