Ecogi

I vort Ecogi-anlæg behandler vi organiske restprodukter og kildesorteret dagrenovation til en biopulp, der efterfølgende sendes til afgasning i omkringliggende biogasanlæg.