KomTek Miljø modtager og behandler

KomTek modtager og behandler organiske affaldsprodukter. Eksempler på råvarer er:

  • Kildesorteret dagrenovation
  • Kasserede fødevarer
  • Have/park affald
  • Træaffald