KomTek A/S - Miljø med visioner

BioTop - Suveræn på toppen   Biopulp - nyt produkt til biogasproduktion 

KomTek Miljø er blandt de største på sit felt, når det gælder komplet håndtering af organiske restprodukter, vi tilbyder samarbejde på alle niveauer, vejledning, og professionel sparring. Vores fokus er mindst belastning af miljøet og optimal brug af værdifulde ressourcer.
Vi producerer vækstjord, biogødning, biobrændsel og biomasse til biogasproduktion.

KomTek har udviklet teknologien Ecogi.
Ecogi kan raffinere kildesorteret dagrenovation og kasserede emballerede fødevarer til ren Biopulp til biogasproduktion.